เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยแบ่งตามประเภทกระบวนการผลิต

อุปกรณ์เสริมสำหรับกระบวนการฉีดพลาสติก

View application

อุปกรณ์เสริมสำหรับกระบวนการเป่าขึ้นรูป

View application

อุปกรณ์เสริมสำหรับกระบวนการรีดชีท-ฟิล์ม

View application

อุปกรณ์เสริมสำหรับกระบวนการอัดรีดแบบเป่าถุง

View application